logo

Ghi danh học trực tiếp

Ghi danh học Online New

Cách thanh toán

Mua sách Revit điện tử

Địa điểm trung tâm Revit NPD

Thông báo

Icon
Error

nguyenbichloan Offline
#1 Đã gửi : 11/04/2013 lúc 03:46:17(UTC)
nguyenbichloan

Danh hiệu: Administration

Nhóm: CKFinder_UserRole, Administrators
Gia nhập: 09-04-2013(UTC)
Bài viết: 381
Đến từ: VN

Được cảm ơn: 59 lần trong 23 bài viết

                 Trung tâm đào tạo Revit thực hành N.P.D

 (do Thạc sĩ KTS. Nguyễn Phước Dự phụ trách)

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “REVIT THỰC HÀNH 2013”

GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY REVIT ARCHITECTURE 2013

(TRÌNH ĐỘ: SƠ CẤP)

(Dạy học Revit)

CHƯƠNG 1 -  Giới thiệu phần mềm
1.1) Giới thiệu tổng quan 3 phần mềm Revit Architecture, Structure, MEP
• 3 Phần mềm Revit phối hợp với nhau giúp tạo ra một sản phẩm – hồ sơ dự án hoàn chỉnh.
• Phần mềm Revit là ứng dụng dùng để làm việc theo nhóm, chúng ta không thể thực hiện một mình cho toàn bộ công trình.
• Yêu cầu cấu hình máy tính là điều quan trọng ứng với từng version.
• Tình hình sử dụng Revit ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.
1.2) Giới thiệu năng lực của Revit Architecture và sản phẩm của Revit
• Revit Architecture có thể thực hiện toàn bộ dự án phần kiến trúc mà không cần phần mềm phụ trợ nào khác.
• Revit xây dựng mô hình nhanh chóng, triển khai 2D dễ dàng.
• Hồ sơ Revit có thể xuất ra file pdf, dwg, image…
• Revit có khả năng lập bảng thống kê đa dạng.
1.3) Sự khác biệt giữa Revit, AutoCAD và vẽ bằng bút
• Vẽ tay bằng bút chì, bút kim: chúng ta có thể thể hiện bất cứ điều gì cả những khối rất phức tạp ra giấy.
• Vẽ bằng AutoCAD: chúng ta có thể thể hiện dễ dàng nhiều đối tượng ra giấy nhanh chóng và độ chính xác cao hơn.
• Vẽ bằng Revit: Chúng ta không thể thể hiện mọi thứ ra giấy như 2 cách vẽ trên, Revit chỉ thể hiện được những gì hợp lý, logic! Thậm chí có nhiều cấu kiện rất logic nhưng Revit cũng không thể thực hiện được vì giới hạn của version! 
• Như vậy khuyết điểm lớn nhất của Revit là không thể vẽ “lụi” được. Khuyết điểm thứ hai là cho đến, Revit vẫn còn nhiều hạn chế mà muốn thực hiện hoàn chỉnh một dự án trong nhóm làm việc phải có ít nhất một người có tay nghề cao để xử lý các “điểm chết” của nó trong việc thể hiện.
• Ưu diểm của Revit thì bỏ xa cách vẽ bằng AutoCAD: nhanh, phối hợp dễ dàng, truy xuất dữ liệu thống kê…
 

                CHƯƠNG 2 -  DỰNG MÔ HÌNH KIẾN TRÚC CƠ BẢN 

 

• Định nghĩa kiểu và vẽ tường
Tường kiến trúc, tường tổ hợp, vách kính
Tường có 3 loại: Basic Wall, Stacked wall, Curtain wall
- Basic Wall là loại tường cơ bản cấu tạo nhiều lớp.
Các thành phần của tường basic Wall: Lớp kết cấu (Structure); lớp hoàn thiện (Finish); gờ chỉ nổi (Sweeps; Ron chìm (Reveals)) 
- Tường Stacked Wall là tường tổ hợp bằng cách chồng nhiều tường Basic Wall lên nhau.
Lưu ý các cột định vị vị trí tương đối giữa các tường được chồng lên nhau.
Biến {Variable} là biến thay đổi theo chiều cao còn lại của tường
 
- Curtain wall là loại tường có kết cấu khung sườn và tấm ốp, thường là vách kính.
Kiểu tường này phải khai báo các tham số về khung sườn (khoảng cách, tiết diện…) và tấm ốp (pano).
Tường kết cấu
- Là dạng tường chịu lực dùng trong việc tính toán kết cấu. Trong tường Basic chọn [properties\Structural]
Cắt, đục tường
- Tường loại Basic Wall hay Stacked Wall sẽ tự cắt khi đưa cửa vào hay dùng Openning.
- Muốn đục lỗ âm tường dùng family được thiết kế khối có thuộc tính Void và chọn tường trừ cho khối Void. [Cut Geometry]. (Solid là khối đặc, Void là khối rỗng, trong Revit đối tượng để trừ một khối chỉ có thể là Void)
• Định nghĩa kiểu và vẽ sàn
Sàn kiến trúc
- Sàn kiến trúc là sàn cấu tạo bởi các lớp kỹ thuật và lớp hoàn thiện. Đường chu vi của sàn này phải tiếp xúc với lớp hoàn thiện cùa tường.
- Khi thực hiện lệnh vẽ sàn (Floor), giao diện chuyển qua các công cụ phác thảo 2D.
Sàn kết cấu
- Là sàn có cấu tạo để chịu lực. Sàn kết cấu được vẽ theo từng cao độ và băng ngang qua dầm, tường. Trên sàn kết cấu là sàn kiến trúc.
• Định nghĩa kiểu và vẽ mái
Mái che (Tôn, ngói, bê tông)
- Mái bao gồm lớp kỹ thuật, tấm lợp và kết cấu. Lớp kết cấu sườn mái có thể dùng kiểu mái kính để thể hiện bên dưới hoặc dùng kiểu hệ dầm (Beam System)
Mái kính
- Mái có cấu tạo sườn và lợp kính. Cách hiệu chỉnh tương tự như vách kính.
• Định nghĩa kiểu và vẽ trần
Trần vật liệu nhẹ (thạch cao, gỗ, tôn …)
- Trần có thể định nghĩa độ dốc nhưng không thể dốc 90°
Trần bê tông
- Dưới lớp sàn bê tông cốt thép là lớp vữa tô. Dùng cấu kiện trần để thể hiện lớp vữa.
• Cầu thang, ram dốc, lan can
Định nghĩa kiểu và vẽ cầu thang, ram dốc
- Cầu thang có hai cách vẽ: vẽ theo kiểu định nghĩa sẵn (Component); Kiểu vẽ tự do (Sketch).
- Theo kiểu định nghĩa sẵn: cần thiết lập tham số cho 3 loại cấu kiện: Thân thang (Run); Chiếu nghỉ (Landing); Sườn kết cấu (Support)
- Kiểu vẽ tự do: Vẽ đường bao (Boundary); Chia bậc (Riser). Đầu tiên vẽ thân thang bằng lệnh [Run] sau đó sửa lại đường bao và chia bậc.
Định nghĩa kiểu và vẽ lan can
- Lan can bao gồm các loại đối tượng: Trụ (Bluster) (Đầu, Cuối, Giữa), song dọc (Rail) (Song Giữa, Tay vịn)
- Lan can kính: Thay các trụ xen kẽ bằng các tấm kính.

2.1) Dựng mô hình với family hệ thống: tường, cột, sàn, mái

• Định nghĩa kiểu và vẽ tường

Tường kiến trúc, tường tổ hợp, vách kính

Tường có 3 loại: Basic Wall, Stacked wall, Curtain wall

- Basic Wall là loại tường cơ bản cấu tạo nhiều lớp.

Các thành phần của tường basic Wall: Lớp kết cấu (Structure); lớp hoàn thiện (Finish); gờ chỉ nổi (Sweeps; Ron chìm (Reveals)) 


- Tường Stacked Wall là tường tổ hợp bằng cách chồng nhiều tường Basic Wall lên nhau.

Lưu ý các cột định vị vị trí tương đối giữa các tường được chồng lên nhau.

Biến {Variable} là biến thay đổi theo chiều cao còn lại của tường

 

- Curtain wall là loại tường có kết cấu khung sườn và tấm ốp, thường là vách kính.

Kiểu tường này phải khai báo các tham số về khung sườn (khoảng cách, tiết diện…) và tấm ốp (pano).

Tường kết cấu

- Là dạng tường chịu lực dùng trong việc tính toán kết cấu. Trong tường Basic chọn [properties\Structural]

Cắt, đục tường

- Tường loại Basic Wall hay Stacked Wall sẽ tự cắt khi đưa cửa vào hay dùng Openning.

- Muốn đục lỗ âm tường dùng family được thiết kế khối có thuộc tính Void và chọn tường trừ cho khối Void. [Cut Geometry]. (Solid là khối đặc, Void là khối rỗng, trong Revit đối tượng để trừ một khối chỉ có thể là Void)

• Định nghĩa kiểu và vẽ sàn

Sàn kiến trúc

- Sàn kiến trúc là sàn cấu tạo bởi các lớp kỹ thuật và lớp hoàn thiện. Đường chu vi của sàn này phải tiếp xúc với lớp hoàn thiện cùa tường.

- Khi thực hiện lệnh vẽ sàn (Floor), giao diện chuyển qua các công cụ phác thảo 2D.

 

Sàn kết cấu

- Là sàn có cấu tạo để chịu lực. Sàn kết cấu được vẽ theo từng cao độ và băng ngang qua dầm, tường. Trên sàn kết cấu là sàn kiến trúc.


 Định nghĩa kiểu và vẽ mái

Mái che (Tôn, ngói, bê tông)

- Mái bao gồm lớp kỹ thuật, tấm lợp và kết cấu. Lớp kết cấu sườn mái có thể dùng kiểu mái kính để thể hiện bên dưới hoặc dùng kiểu hệ dầm (Beam System)

 

 

 

Mái kính

- Mái có cấu tạo sườn và lợp kính. Cách hiệu chỉnh tương tự như vách kính.


• Định nghĩa kiểu và vẽ trần

Trần vật liệu nhẹ (thạch cao, gỗ, tôn …)

- Trần có thể định nghĩa độ dốc nhưng không thể dốc 90°

Trần bê tông

- Dưới lớp sàn bê tông cốt thép là lớp vữa tô. Dùng cấu kiện trần để thể hiện lớp vữa.

• Cầu thang, ram dốc, lan can

Định nghĩa kiểu và vẽ cầu thang, ram dốc

- Cầu thang có hai cách vẽ: vẽ theo kiểu định nghĩa sẵn (Component); Kiểu vẽ tự do (Sketch).

- Theo kiểu định nghĩa sẵn: cần thiết lập tham số cho 3 loại cấu kiện: Thân thang (Run); Chiếu nghỉ (Landing); Sườn kết cấu (Support)

- Kiểu vẽ tự do: Vẽ đường bao (Boundary); Chia bậc (Riser). Đầu tiên vẽ thân thang bằng lệnh [Run] sau đó sửa lại đường bao và chia bậc.


Định nghĩa kiểu và vẽ lan can

- Lan can bao gồm các loại đối tượng: Trụ (Bluster) (Đầu, Cuối, Giữa), song dọc (Rail) (Song Giữa, Tay vịn)

- Lan can kính: Thay các trụ xen kẽ bằng các tấm kính.


 

 

HỌC REVIT LÀ ĐẦU TƯ CHO TƯƠNG LAI!
Quảng cáo
Trung tâm Revit thực hành NPD http://hocbim.com
Ai đang xem chủ đề này?
Guest
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.

Powered by YAF 1.9.6 RC1 | YAF © 2003-2022, Yet Another Forum.NET
Thời gian xử lý trang này hết 0.261 giây.